Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Grotius Nepal Loop 2017


Op 30 mei a.s. is het weer zover: alle leerlingen kunnen zich de benen uit het lijf rennen om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onze school in Dandakateri. Het is de bedoeling dat je zo veel mogelijk rondjes van 200 m. loopt in een half uur. 


De sponsorkaarten worden tijdens de lessen op dinsdag 16 mei uitgereikt. 


De eerste groepen starten al om 13.00 uur. Binnenkort verschijnt het definitieve rooster via posters in de school en via deze website, zodat je precies weet wanneer je klas aan de beurt is.


Succes met het werven van sponsors!!!


De Nepalcommissie 

 

 

 

Grotius Nepal Loop 2016

 

Op dinsdag 16 april jl. vond de jaarlijkse Nepalloop weer plaats. De leerlingen van het Grotius College hebben de activiteiten voor Nepal afgesloten met een sponsorloop. Elke leerlaag liep een half uur zoveel mogelijk rondjes van 200 meter om geld op te halen voor de school in Dandakateri. Aan het eind van de middag bleek dat de scholieren ruim 4000 euro bij elkaar gerend hadden. Samen met alle andere acties die dit schooljaar op de Delftse school zijn gehouden, is een totaalbedrag van ruim 8000 euro ingezameld voor het Nepalproject. Van dit geld worden op de basisschool in Dandakateri drie leraren betaald en zal gewerkt worden aan een internet ontvangst. In oktober zullen vijf leerlingen en twee docenten een bezoek brengen aan het Nepalese dorpje om de vorderingen van het project te bekijken.


De sponsorloop werd op dinsdagmiddag 16 april op de sportvelden bij school gehouden. Er werd om een geïmproviseerde stupa gelopen. De tweedeklassers startten om 13.00 uur. Er werd fanatiek gelopen en hoewel niet alle sponsorkaarten goed te lezen waren, is de verwachting dat de tweedeklassers ongeveer 1200 euro hebben ingezameld. Toen was het de beurt aan de brugklassers en de leerlingen uit de kopklas. Veel leerlingen uit deze klassen renden meer dan 20 rondjes en dat bracht hun totaal op een fantastische 1800 euro. De derdeklassers en de bovenbouwleerlingen moesten in hun vrije tijd lopen en kwamen lang niet allemaal opdraven. Degenen die wel hun goede wil toonden, zorgden voor een score van ruim 1000 euro. Uitblinker in deze groep was Victor Savenije die een totaalbedrag van 280 euro bij elkaar liep. Deze leerling uit vwo-6 had Nepal het afgelopen jaar bezocht en gezorgd voor drie volle sponsorkaarten. Bijzondere vermelding verdienen de leraren mw. Van Boxel, mw. Keizer, mw. Van Rooijen, dhr. Vermeer, dhr. Vermaat en dhr. De Jong. Zij liepen dapper mee en haalden ruim 100 euro op! 
 

Anish Giri wint voor nepal

Anish Giri dwong respect en bewondering af tijdens de schaaksimultaan op de Open Dag van het Grotius College afgelopen zaterdag, 9 februari 2013. Dat hij zou winnen was hij natuurlijk aan zijn stand verplicht.

De 18-jarige scholier van het Grotius behoort tot de top dertig van de wereld en is drievoudig Nederlands kampioen. De 36 schakers vonden het dan ook een interessante uitdaging om tegen deze internationale grootmeester te spelen. Na drie uur schaken had Anish 32 partijen gewonnen en vier remises gespeeld.
De schaaksimultaan werd georganiseerd door de Nepalcommissie van de school in samenwerking met de Delftse schaakclub DSC. Dankzij donateurs en bijdragen van de schakers bracht deze actie maar liefst € 2100 euro op. Een kwart van deze opbrengst kwam van Anish Giri zelf. Normaal krijgt hij geld voor het spelen van een simultaan, maar nu sponsorde hij het goede doel. Zijn vader is Nepalees en heeft onderwijs gevolgd in Nepal. Het Grotius College steunt een school in Nepal en betaalt daar drie leraren, mede via het onlangs opgerichte Henk Rademaker-fonds. Alle reden dus voor de familie Giri om dit doel te steunen. Ook zijn sponsor, kunsthandel Simonis & Buunk uit Ede, deed een extra gift.

Aan de simultaan deden ook vijf basisschoolleerlingen mee. Het was goed om te zien hoe gedisciplineerd en geconcentreerd deze jonge schakers speelden. Anish ging in deze partijen niet voor de snelle winst, maar speelde leuke partijen tegen hen. Ruben Siahaija hield het tegen hem erg lang vol. Uiteindelijk hadden beide spelers nog slechts een koning, een stuk en twee pionnen, maar toen Anish een van zijn pionnen promoveerde tot koningin was er voor Ruben geen ontsnapping meer mogelijk. Als prijs kreeg hij voor zijn prestatie een schaakboek met handtekening van zijn idool.

De remises vielen tegen clubspelers. “Voor mij voelt het als een overwinning”, glunderde Arnt Veenstra van DSC. Ook Hans van Weteringh van de Edense schaakvereniging was trots op zijn remise. Anish Giri zelf vond de remises tegen Bob Voogt (DSC) en Frank Buunk (Edense SV) het beste. Als beloning kregen ook deze spelers een schaakboek. Deze prijzen waren beschikbaar gesteld door Poppe Dijkhuis, de oudste aanwezige speler, die het samen met zijn kleinzoon opnam tegen Giri. 
“En nu maar weer leren voor mijn schoolexamens”, glimlachte Anish Giri na de simultaan. Door het schaken volgt hij een apart programma op het Grotius College, waardoor hij zonder vertraging in juli zijn tweetalig vwo-diploma zal behalen. Daarna kiest hij vol voor het schaken. “Ik wil me twee jaar volledig op het schaken kunnen concentreren om te kijken hoe ver ik kan komen”, zei het toptalent.

Er is ook een leuk filmpje van gemaakt: http://www.zonderland.nl/text.php?catId=65961.  

 

Grotius-leerlingen maken lesmateriaal voor Nepal

In oktober 2012 hebben vijf leerlingen van het Grotius College en hun docent de heer De Jong weer een bezoek gebracht aan Dandakateri in Nepal. In dit dorpje staat de Shree Seti Devi basischool die dankzij jaarlijkse acties van de Delftse school gebouwd kon worden. Met dit geld betaalt de Delftse school ook drie leraren voor de Nepalese leerlingen. Eén van die leraren onderwijst de leerlingen in de Engelse taal. Bij hun bezoek dit jaar aan Dandakateri viel het de Grotius scholieren op hoe gebrekkig en ouderwets de Nepalese methode is. Ter plekke werden daarom enkele nieuwe lessen gemaakt, waarin allerlei spelletjes werden uitgelegd, zodat de leerlingen actief de Engelse taal moeten gebruiken. De nadruk lag ook op spelletjes, omdat tijdens het Delftse bezoek officieel bekrachtigd werd dat er door het Grotius College bij de nieuwe school een stukje grond is aangekocht om een schoolplein voor de kinderen te maken. Deze speelplaats zal door de bewoners van het dorp aangelegd worden. Op dit terrein komen ook een paar toiletten.
Na hun bezoek aan Dandakateri heeft de Grotius-groep samen met een groep leerlingen en docenten uit  partnerstad Freiberg (die het naburige dorp Gati steunt) een trektocht door Nepal gemaakt.   

(bovenstaand artikel is afgelopen zondag verschenen in de Delft op Zondag)

 

 

Ook in het Algemeen Dagblad heeft een artikel over de reis van leerlingen naar 'hun' school in Nepal gestaan. Klik hier om het artikel te bekijken.