Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

De HAVO

De havo duurt vijf jaar. Je doet examen in een breed vakkenpakket, dat bestaat uit verplichte vakken, profielvakken en een vak in het vrije deel. Een extra vak behoort tot de mogelijkheden. Het diploma van deze opleiding geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook kun je met een havo-diploma overstappen naar klas 5 van het VWO als het goede vakkenpakket is gekozen, als je aan de gestelde eisen voldoet en de toelatingscommissie een positief advies heeft gegeven.


Op het Grotius College kun je ondernemersdiploma halen. Zie hieronder voor meer informatie.

 

Ondernemen

Havo leerlingen kunnen ervoor kiezen een ondernemersdiploma te behalen naast hun reguliere havo examen. We bieden dit aan om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Startende bedrijven en ondernemende werknemers hebben een positieve invloed op de economische groei en innovatiekracht van een land. Daarom is er een constante aanwas van jonge bedrijven en succesvolle ondernemers nodig om onze kenniseconomie aan de top te houden. Ondernemerschap moet daarom een belangrijke plek innemen in het onderwijs. De beste manier om ondernemerschap te stimuleren, is om er van jongs af aan mee bezig te zijn.

Per jaar starten 35.000 mensen een eigen bedrijf en veel leerlingen krijgen binnen een organisatie ondernemerstaken toegewezen. Als we kijken naar de omschrijving van een havist zie je dat hij meestal ondernemend is, graag dingen zelf onderzoekt en deze eigenschappen komen uitstekend van pas.

 

 

Ondernemen in de brugklas

In de brugklas ga je je al met enkele aspecten van het ondernemen bezighouden. Een ondernemer moet kunnen rekenen en aangezien er vanaf 2014 een verplichte rekentest komt vangen we twee vliegen in één klap. Het rekenen wordt verbeterd en je leert gelijk wat de waarde van geld is. Bij het rekenen leer je gelijk die rekenvaardigheden die een ondernemer behoort te bezitten, zoals het berekenen van procenten, omgaan met B.T.W. en vreemde valuta.

 

Tevens ga je al als “ondernemer-in-de-dop” in projectvorm een soort onderneming opstarten. Het resultaat zal op een markt aan familieleden getoond/verkocht worden.

Ondernemen in havo 2

Bij diverse vakken zullen er accenten gelegd worden op het ondernemerschap. Je gaat je met diverse aspecten van het geld bezighouden, om duidelijk de waarde van het geld te zien. Er zal ingegaan worden op geld verdienen, sparen, lenen etc.

Ondernemen in havo 3

In havo 3 krijgen alle leerlingen economie als verplicht vak. In dit jaar ga je werken aan de module Personeel en Organisatie. P&O is één van de drie modules die je gedurende je schoolloopbaan kunt behalen. Aan het eind van leerjaar drie is het mogelijk de module af te sluiten met een examen. Dit examen wordt afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens, één van de grootste onafhankelijke exameninstituten in Nederland. Het afnemen van dit examen gebeurt op het Grotius College zelf, onder toezicht van de Associatie.

Ondernemen in havo 4

In havo 4 wordt de tweede module aangeboden: Ondernemersplan. Ook hiervoor geldt dat je gedurende het gehele leerjaar aan deze module moet werken en dat wederom de module met een examen afgesloten kan worden. Indien de module met een examen wordt afgesloten geldt hetzelfde als in leerjaar 3.

 

Ook zijn er plannen om samen met de Stichting Jong Ondernemen te gaan werken. Deze stichting is in 1990 opgericht door de overheid en het bedrijfsleven. De doelstelling is om zoveel mogelijk jongeren tijdens hun opleiding de mogelijkheid te bieden een ondernemende houding te ontwikkelen en hen te laten kennismaken met de kansen en uitdagingen van het ondernemerschap. Het is de bedoeling dat je een eigen bedrijf gaat opzetten, een Junior Company. Binnen deze company werk je met echt geld, echte producten en echte klanten. Binnen de Junior Company kun je veel van de theorie van vakken direct in de praktijk toepassen. Deze Junior Company kan als vervanging van het PWS (profielwerkstuk) dienen. Voorwaarde is wel dat je het vak M&O in je profiel kiest, anders is het niet mogelijk.

Ondernemen in havo 5

In havo 5 wordt de laatste module behandeld: Bedrijfsadministratie. Ook deze module wordt gedurende de lessen behandeld en ook hiervoor kan weer een examen afgelegd worden. In totaal heb je dan drie diploma’s gehaald, die je in kunt wisselen voor één diploma: het Associatie diploma Ondernemen MKB (het vroegere middenstandsdiploma).

Cultuur

Gedurende de opleiding krijgt iedereen in alle leerjaren te maken met cultuur. Zo kun je je muzikale talenten te laten zien tijdens diverse auditierondes en muziekavonden op school, of kun je laten zien hoe goed je kunt acteren tijdens het vak drama. In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om de module drama als extra vak erbij te nemen. Op de culturele dag ben je de hele dag bezig met cultuur. Dit kan met zang, dans, bodypainting, maar ook met een bezoek aan een museum.

 

In havo 4 is er naast de culturele dag ook nog een cultuurreis. Tot nu toe is dit Barcelona geweest. In Barcelona maak je kennis met de kunst van Gaudi en krijg je te maken met zijn invloed in Barcelona zoals de Sagrada Familia en Park Guell. Ook wordt er een bezoek gebracht aan Figuras, het museum van Dali.

 

In havo 5 gaat de tekengroep naar Antwerpen en Gent en breng je een bezoek aan een museum. Als je geen tekenen hebt, breng je een bezoek aan een andere stad, waar je ook een culturele activiteit hebt. Dit jaar zal er voor de leerlingen en ouders van de havo een Studium Generale worden georganiseerd; diverse gastsprekers zullen een college houden over diverse, interessante onderwerpen.