Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Hulp voor jongeren via de gemeente Delft

Team Jeugd, gemeente Delft: voor advies en hulp bij zorgen over opvoeden en opgroeien

Team Jeugd

Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugd wet in werking getreden. Het betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzet van jeugdhulp. 
In de gemeente Delft is er daarom het team Jeugd. Hierin werken professionals vanuit de diverse organisaties.  Zij beschikken over kennis en ervaring op het gebied van zorgen over opgroeien en opvoeden. De professionals hebben goede contacten met alle scholen in Delft. Dat maakt het oppakken van zorgen en problemen daar gemakkelijker. Er een vaste medewerker van team Jeugd gekoppeld aan iedere Basis Onderwijs- en Voortgezet Onderwijsschool in Delft.

Verder helpen

In de meeste gevallen doorlopen jongeren de school zonder problemen, maar soms gaat het (tijdelijk) wat minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een jongere weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er meer hulp kan worden ingeroepen. In dat geval kan een jongere besproken worden in het begeleidingsteam van de school.

Begeleidingsteam

In een begeleidingsteam werken deskundigen vanuit het onderwijs samen met de ouders, het team Jeugd van de gemeente en eventueel andere betrokkenen. Mochten er zorgen zijn over een jongere dan kan via de zorgcoördinator van de school een beroep op deze professionals gedaan worden. De zorgcoördinator van de school is daarbij als contactpersoon de spin in het web.

Overleg op maat

Een begeleidingsteam biedt ‘overleg op maat’. Een begeleidingsoverleg is een overleg op school met ouders waarin de onderwijsbehoefte en de zorgvraag van de jongere centraal staat. Ouders en school zoeken samen naar wat de jongere nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Per situatie wordt gekeken wie er uitgenodigd worden bij het overleg.

Doelen en acties

Aan het eind van de bespreking worden doelen gesteld en wordt afgesproken wie actie onderneemt en wanneer. Ook wordt afgesproken wie er voor zorgt dat afspraken worden nagekomen. Ouders worden direct betrokken bij verdere advisering en de gemaakte afspraken. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de jongere. Eventueel wordt er in een volgende bespreking teruggekoppeld of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en welke resultaten deze voor de jongere hebben gehad.

Meer informatie?

Meer informatie over het begeleidingsteam is te verkrijgen op de school, bij het Samenwerkingsverband passend voorgezet onderwijs en bij het team Jeugd van de gemeente Delft. Kijk op www.delft.nl/jeugd voor meer informatie of bel met de gemeente, tel. 14-015.
U kunt ook een afspraak maken bij ons inlooppunt in wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4.

Klik hier voor de folder van de gemeente Delft, team Jeugd.