Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Ouders in de school

 

Let op: sinds 1 augustus 2016 is het niet meer mogelijk uw zoon/dochter ziek te melden via een formulier op de website! Dit kan alleen telefonisch! Voor meer info zie verzuimregeling schooljaar 2017-2018.

NB: de verzuimcoördinator is mevrouw Van Spronsen: m.vanspronsen@grotiuscollege.nl

Het Grotius College werkt graag samen met ouders aan het optimaliseren van het schoolklimaat en de dienstverlening aan de leerlingen. Daarom stellen wij ouders in de gelegenheid om actief mee te werken aan allerlei activiteiten in de school. Wij nodigen via het informatieboekje belangstellende ouders dan ook uitgenodigd zich aan te melden voor een plaats in de twee ouderraden, Medezeggenschapsraad of te assisteren in de beide mediatheken van de school.

 

Ouderraad

De middelbare schoolperiode is een belangrijke -soms turbulente- fase in het leven van uw zoon of dochter; uw kind bereidt zich voor op een vervolgstudie, beroepsopleiding of een beroep. Belangrijk dus, dat u betrokken bent bij wat uw kind leert en doet op school. De ouderraden helpen mee ouders dichterbij de school van hun kind te brengen. Dat doet zij onder meer door contactouderavonden en themabijeenkomsten te organiseren. Elke locatie heeft een eigen ouderraad. Heeft u interesse om de ouderraad te versterken meldt u dan aan.

Stuur een e-mail naar ouderraad@grotiuscollege.nl.

 

Bijeenkomsten

Regelmatig zijn er bijeenkomsten voor ouders en leerlingen over allerlei onderwerpen in de school.

 

  • tafeltjesavonden, waarin ouders en docenten contact hebben over de vorderingen van de leerling
  • informatiebijeenkomsten over examen, werkweken, studie- en beroepskeuze
  • feestelijke diploma-uitreikingen per afdeling
  • muziek- en feestavonden
 

Gezonde kantine

Gezonde schoolkantine met ‘ONTDEK’

Onze leerlingen eten gezond, lekker en duurzaam! We maken voor de schoolkantine gebruik van het concept ‘ONTDEK’. Hét concept voor een gezonde schoolkantine van Van Leeuwen Catering op maat. Dat is een van de ondertekenaars van het handvest ‘Gezonder voedingsaanbod op scholen’. Initiatiefnemer is het Voedingscentrum. Een gezonder voedingsaanbod stimuleert een gezonde leefstijl bij jongeren en voorkomt overgewicht.

‘ONTDEK’ biedt een gevarieerde combinatie van producten aan de leerlingen. Lekkere verse broodjes en panini’s bijvoorbeeld, versbereide smoothies, fruitsalades en verantwoorde pizzapunten of tosti’s. Variatie is belangrijk voor kinderen in de groei met magere vlees- en kaasproducten, veel fruit en zuivel. Ze krijgen dan voldoende voedingsstoffen binnen. Niet voor niets heet het concept ‘ONTDEK’, omdat leerlingen ontdekken dat gezond en gevarieerd eten eigenlijk heel lekker is. Ze leren zo op jonge leeftijd al gezonde keuzes te maken. Steeds meer scholen zien de voordelen van ‘ONTDEK’. Inmiddels hebben ruim veertig scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een gezonde schoolkantine van Van Leeuwen Catering op maat. Het past in de huidige trend van gezonder eten. Het aanbod is zeer gevarieerd en lekker, zodat het aantrekkelijk blijft om in de gezonde kantine te eten. Gezond, betaalbaar én smaakvol, dat is de kunst. Meer informatie: www.cateringopmaat.nl.

 

Bovendien is per 1 oktober 2015 betaling van producten in de kantine door leerlingen mogelijk via de Daalder app. Zie voor meer informatie de brief die aan ouders is gestuurd of kijk op de site van Daalder.

 

Sinds september 2014 draagt de schoolkantine van het Grotius het vignet "gezonde schoolkantine". Meer weten? Kijk dan op deze site.

 

In februari 2015 verscheen dit persbericht van Van Leeuwen Catering.