Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmeldingstermijn

 

De aanmeldingstermijn start op 27 januari 2018 en sluit 24 maart 2018 voor alle (reguliere) leerlingen. 

Aanmeldgesprek op verzoek

 

Na ontvangst van je aanmeldformulier ontvang je een bevestiging van aanmelding. Na ontvangst van alle benodigde documenten ontvang je uiterlijk 21 april het definiteve toelatingsbesluit. Als ouders/verzorgers  een intakegesprek willen, kunt u contact opnemen met onze school, met plezier maken we dan een afspraak. Vanzelfsprekend zullen wij zelf ook contact opnemen met ouders/verzorgers indien hiertoe aanleiding is.

 

Benodigde documenten

Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende documenten van uw kind nodig:

 

1. Het aanmeldformulier

Dit formulier is verkrijgbaar via de basisschool. U kunt het natuurlijk ook hier downloaden. Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor klas 2 of hoger? Download dan het speciale aanmeldformulier voor klas 2 en hoger door hier te klikken. U kunt ook in de rechterkolom op het bestand klikken.

2. Het schooladviesformulier

Van de basisschool ontvangen de ouders/verzorgers een schooladviesformulier met daarop een unieke leerlingcode. Dit geldt voor alle basisscholen in Delft, Schipluiden, Den Hoorn, Rijswijk en Den Haag.

In Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw verstrekt de basisschool een geel formulier met het schooladvies.

3. Een kopie van het identiteitsbewijs

Toelatingscriteria

Het basisschooladvies is het belangrijkste toelatingscriterium. Het advies van de basisschool is leidend.

Speciale procedure VWO TTO

De aanmeldingsprocedure verloopt iets anders dan bij de overige stromen. Naast de gebruikelijke procedure (advies basisschool) worden leerlingen uitgenodigd voor een individuele toelatingstest waarin voornamelijk de motivatie van de leerling onderzocht zal worden. De test bestaat uit een begrijpend lezen toets, een interessetoets en de leerling moet een opstel schrijven.

 

Aanmelden voor de Kopklas Delft

De Kopklas Delft is een extra jaar voorafgaand aan de brugklas, bedoeld voor met name allochtone leerlingen met een taalachterstand. Door die achterstand krijgen ze vaak een lager advies dan eigenlijk qua intelligentie bij hen past. Tijdens het kopklasjaar wordt ongeveer 70% van de lestijd besteed aan Nederlands. De bedoeling is dat de leerlingen na dat jaar op een hoger niveau (mavo, havo of vwo) de brugklas instromen. De leerlingen die in de kopklas zitten moeten een sterke motivatie, een goede werkhouding en uiteraard voldoende capaciteiten hebben. Ze mogen bovendien niet ouder zijn dan 13 jaar bij de start van het schooljaar. In de kopklas zitten maximaal 15 leerlingen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de leerlingen.

 

De kopklas heeft ook een Open Dag: zaterdag 3 februari 2018, 10.00-13.00 uur.

 

Voor aanmelding bij de Kopklas Delft geldt ook een aparte procedure. Neem hierover contact op met de coördinator van de Kopklas: mevrouw A. Zegwaard: a.zegwaard@grotiuscollege.nl.

Afspraak tussen Delfste VO scholen     

De Delftse scholen voor voortgezet onderwijs hebben afgesproken, dat ouders hun kind(eren) in eerste instantie bij één school kunnen aanmelden.