Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Nieuwe locatiedirecteur

Nieuwe locatiedirecteur
31 Jul 2017

Mevrouw Ter Punt (52) heeft geschiedenis gestudeerd aan de VU en heeft na haar studie diverse functies in het onderwijs vervuld. Vanaf 2008 tot heden heeft zij als conrector op het Veenlanden College in Mijdrecht gewerkt.

Het verheugt mij zeer dat wij er in relatief korte tijd in zijn geslaagd een geschikte kandidaat te vinden.
Mevrouw  Ter Punt gaat zich al tijdens de zomervakantie inlezen en kijkt uit naar een nadere kennismaking met de leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s) en het personeel!

 

Andrew van den Bosch,

rector