Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Onderwijsaanbod

 

Het Grotius College biedt de volgende opleidingen aan:

 

Opleidingen Locatie

 

mavo, havo, (tweetalig) atheneum, (tweetalig) gymnasium, vrijeschool afdeling 

 

Juniusstraat 8, Delft


vmbo (beroepsgericht)

Van Bleyswijckstraat 72, Delft (Scholencombinatie Delfland)

 

Internationale schakelklas (ISK)

 

Maria Duystlaan 4, Delft

en Krakeelpolderweg 1, Delft (dependance)

 

Praktijkonderwijs

 

Aart van der Leeuwlaan 12, Delft

 

Kopklas Delft

 

Juniusstraat 8, Delft

 

 

Klik in het linkermenu voor meer informatie over de betreffende leerweg op de locatie Juniusstraat 8.