Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Onderwijsaanbod

MAVO

Leerlingen die op het Grotius naar de mavo gaan, komen van alles te weten over media. Ze halen hier zelfs een extra diploma voor, het media certificaat! Bij media moet men denken aan: websites, filmpjes, presentaties en nog veel meer. Leerlingen leren bij bijvoorbeeld hoe je een mooie affiche kunt ontwerpen, of een website kunt maken. Daar wordt al in de brugklas mee begonnen; ieder jaar komt daar iets bij. Hiervoor is een heel groot, mooi lokaal ingericht met de nieuwste snufjes.

 HAVO

Op de havo krijgen leerlingen bij ons niet alleen les in de gewone vakken, maar daarnaast kunnen ze vanaf de derde klas een ondernemers diploma halen. Als ze hiervoor slagen, kunnen ze eventueel direct na school een eigen bedrijfje starten. Of zelfs al tijdens school! In de eerste twee klassen van de havo wordt er extra veel aandacht aan rekenen/wiskunde besteed en in de volgende klassen komt daar dan economie bij.

 

VWO

Op onze vwo afdeling kunnen leerlingen kiezen tussen atheneum en gymnasium (dat is met Latijn en/of Grieks). Als leerlingen voor het gymnasium kiezen, krijgen ze direct in de brugklas al Latijn, gevolgd door Grieks in het tweede jaar. Maar dat is niet het enige wat we te bieden hebben. Per schooljaar 2016-2017 starten we met de Grotius vwo: een uitdagende opleiding voor leerlingen die iets extra's willen. Klik hier voor meer informatie.

We werken op het vwo veel met laptops. Boeken zijn dan niet zoveel meer nodig; heel veel lesstof staat op de computer.

 

VWO TTO (tweetalig onderwijs)

Op het Grotius College kun je het tweetalig vwo doen. Heel veel vakken worden vanaf de allereerste dag in het Engels gegeven.

Bijzonder is, dat wij zelfs een aparte tto gymnasium brugklas hebben! Dan krijgen de leerlingen dus niet alleen veel vakken in het Engels onderwezen, maar ook het vak Latijn staat op het rooster (brugklas) en Grieks (vanaf de tweede klas)!

 

Als uw kind denkt dat tweetalig onderwijs iets voor hem/haar is, dan kan hij of zij zich voor het tto aanmelden. Uw kind moet wel een vwo advies hebben gekregen van de basisschool. Belangrijk is dat het kind goed gemotiveerd is en gevoel voor taal heeft. Kennis van het Engels is niet per sé nodig. Onderdeel van de toelating is een test voor de toekomstige leerling, gevolgd door een gesprek.

Er worden extra activiteiten georganiseerd voor onze tto-leerlingen: in het eerste jaar gaan de leerlingen naar York in Engeland met de boot, wordt een high tea voor ouders/verzorgers georganiseerd. In de tweede klas gaan leerlingen ‘les’ geven in het Engels op hun oude basisschool en zo zijn er ieder jaar wel leuke activiteiten. Na zes jaar kunnen leerlingen die geslaagd zijn voor hun vwo en tto examen in principe op alle universiteiten in de wereld terecht!

  

Vrijeschoolafdeling (vsa)

Sinds augustus 2015 heeft het Grotius College een afdeling die gebaseerd is op de vrijeschool. Leerlingen die als advies mavo, havo of vwo hebben, kunnen zich aanmelden voor deze afdeling. 

In de vrijeschoolafdeling ligt de nadruk op de brede ontwikkeling van de leerling. Daarom is er in het leerplan van de vrijeschoolafdeling veel ruimte voor de sociale, culturele en kunstzinnige ontwikkeling van de leerling.

Per schooljaar 2016-2017 zijn er drie brugklassen vsa.

 

Kopklas

De kopklas is een extra jaar voorafgaand aan de brugklas, bedoeld voor met name allochtone leerlingen met een taalachterstand. Door die achterstand krijgen ze vaak een lager advies dan eigenlijk qua intelligentie bij hen past. Tijdens het kopklasjaar wordt ongeveer 70% van de lestijd besteed aan Nederlands. De bedoeling is dat de leerlingen na dat jaar op een hoger niveau (mavo, havo of vwo) de brugklas instromen. De leerlingen die in de kopklas zitten moeten een sterke motivatie, een goede werkhouding en uiteraard voldoende capaciteiten hebben. Ze mogen bovendien niet ouder zijn dan 13 jaar bij de start van het schooljaar. In de kopklas zitten maximaal 15 leerlingen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de leerlingen.