Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Kom naar de Open Dag op het Grotius College!

 

We vinden het leuk om kennis met je te maken! Op de Open Dag nemen onze leerlingen jou en jouw ouders mee op een rondleiding door het gebouw. Je ziet dan welke vakken er zijn, je ontmoet onze enthousiaste docenten en je ontdekt wat het Grotius zo bijzonder maakt.

 

Gymnasium, tweetalig vwo, vwo, vrijeschoolafdeling, havo, mavo en kopklas


Locatie Juniusstraat 8, Delft
www.grotiuscolllege.nl/juniusstraat

 

Open Dag
Zaterdag 3 februari 2018, 10.00-13.00 uur

 

Groep 8 dag
Maandag 8 januari 2018
Kom je met je hele klas en je juf of meester een ochtend of middag bij ons op school en krijg lessen van verschillende docenten. Je juf of meester heeft hierover een brief gekregen en kan jullie opgeven.

 

Informatie avonden:
Donderdag 11 januari 2018 (algemeen)
Dinsdag 30 januari 2018 (tweetalig vwo, vwo en gymnasium)
Donderdag 1 februari 2018 (vrijeschoolafdeling)

 

Voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen in groep 7 en 8 (toekomstige brugklasleerlingen)

Donderdag 11 januari 2018, 19:30 uur

 

Tijdens deze voorlichtingsavond kunnen ouders informatie inwinnen over de verschillende opleidingen die het Grotius aanbiedt. Na een gezamenlijke start in de aula kunt u twee verschillende informatie rondes bijwonen. U kunt ter plekke kiezen uit mavo, havo, vwo, tto en vrijeschoolafdeling. Voor deze avond hoeft u zich niet in te schrijven. Er wordt uiteraard ook informatie gegeven over de kopklas.

 

Voorlichtingsavond TTO, Grotius VWO en Gymnasium (voor leerlingen en hun ouders)

Dinsdag 30 januari 2018, 19:30 uur
 

Deze avond is speciaal voor leerlingen en hun ouders die interesse hebben in tweetalig vwo. Tijdens deze avond volgen de leerlingen een paar lessen in het Engels en beantwoorden we  alle vragen die te maken hebben met onze tweetalige opleiding. Er zijn niet alleen docenten aanwezig, maar ook leerlingen die bij ons tweetalig vwo volgen.

 

Informatie avond vrijeschoolafdeling (voor leerlingen en hun ouders)

Donderdag 1 februari 2018, 19:30 uur

 

Op deze avond voor leerlingen en ouders/verzorgers die interesse hebben in vrijeschoolonderwijs wordt uitgebreid ingegaan op de achtergrond van de vrijeschool, de inhoud van de lessen, het periode-onderwijs en specifieke vrijeschoolvakken zoals euritmie. Er zijn niet alleen docenten aanwezig maar het is ook mogelijk om vragen te stellen aan ouders en leerlingen van de vrijeschoolafdeling. Leerlingen kunnen op deze avond een les volgen.

Let op: in verband met de indeling van de proeflessen wordt inschrijven voor deze avond op prijs gesteld. Dit kan via deze link.

 

We hebben ook zogenaamde inloopmiddagen: 

Inloopmiddagen

  • Woensdag 31 januari 2018, 14.00 - 16.00 uur
  • Woensdag 7 februari 2018, 14.00 - 16.00 uur
  • Woensdag 14 februari 2018, 14.00 - 16.00 uur

Loop eens bij ons binnen en zie hoe het er dagelijks aan toe gaat in onze school. Je wordt in groepjes rondgeleid door de school en er is natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen.

 


Vmbo beroepsgerichte leerwegen

Locatie Van Bleyswijckstraat 72 (scholencombinatie Delfland), Delft

http://www.sc-delfland.nl/

Open Huis
Woensdag 7 februari 2018, 17.00-20.00 uur

 

Informatieavond
Maandag 29 januari 2018, vanaf 19.30 uur

 

 

Praktijkonderwijs

Locatie Aart van der Leeuwlaan 12

www.grotiuscollege.nl/praktijkonderwijs

Open Dag
Zaterdag 3 februari 2018, 10.00-13.00 uur

 

Groep 8 dag
Maandag 8 januari 2018

Kom je met je hele klas en je juf of meester een ochtend of middag bij ons op school en krijg lessen van verschillende docenten. Je juf of meester krijgt hierover een brief en kan jullie opgeven door een e-mail te sturen met de naam en telefoonnummer van je basisschool naar:  p.vandermark@grotiuscollege.nl.