Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Bevoegd gezag

De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD) vormt het bevoegd
gezag van de scholengemeenschap.

Centraal Management Team (CMT)

De school wordt geleid door een Centraal Management Team.

Het bevoegd gezag en het CMT zijn bereikbaar via de bestuurs- en directiesecretaresse, mevrouw Reina Boekhoudt: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl of via telefoon: 015-8.000.012.