Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Ziekmelding

 

Let op: sinds 1 augustus 2017 is het voor ouders niet meer mogelijk om middels een briefje afwezig te melden. Dit kan alleen telefonisch: 015-8.000.000. Voor meer informatie zie: verzuimregeling schooljaar 2017-2018

NB: de verzuimcoördinator is mevrouw M. van Spronsen

 

Schooljaar 2017-218:

   

Roosters:

LET OP! van maandag 4 tot en met donderdag 7 december geldt een verkort rooster! Het inhaalrepetitie uur is deze week verplaatst naar 13.15 uur.

 

 

 

 

(C)SE- en repetitieroosters:

    

 
 
Neem voor vragen over het rooster contact op met de afdelingsleider van het betreffende leerjaar.
 

Vakanties

Het Ministerie van OCW geeft bindende data af voor de zomervakantieperiode. Daarnaast geeft het Ministerie adviesdata voor de overige vakanties. Deze adviesdata kunnen dus afwijken van de vakantiedata van de school. Kijk voor meer informatie op de site van het Ministerie van OCW. De vakanties zijn afgestemd met andere vo-scholen in de regio.

 

 

 

2017-2018 

 
Vakantie Vanaf Tot en met
Herfstvakantie Maandag 16-10-2017 Vrijdag 20-10-2017
Kerstvakantie Maandag 25-12-2017 Vrijdag 05-01-2018
Voorjaarsvakantie Maandag 26-02-2018 Vrijdag 02-03-2018
Pasen Vrijdag 30-03-2018 Maandag 02-04-2018
Meivakantie Vrijdag 27-04-2018 Vrijdag 11-05-2018
Pinksteren Maandag 21-05-2018  
Zomervakantie Maandag 16-07-2018

Vrijdag 24-08-2018

       
 

NB: De meivakantie is inclusief Koningsdag (27 april) en inclusief Hemelvaart (10 mei).

 

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn nog zeven zogenaamde organisatiedagen te plannen. Dit zijn dagen waarop leerlingen vrij zijn. Zodra deze organisatiedagen bekend zijn, worden ze op deze pagina van de site gepubliceerd.