Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Schoolleiding

 

De schoolleiding is als volgt samengesteld:
Rector
De heer W.A. van den Bosch MBA
 

 

      

Locatiedirecteur Juniusstraat 8

(kopklas, mavo, havo, vwo, tweetalig vwo en vrijeschool afdeling)

Mevrouw Drs. J. ter Punt


 

Locatiedirecteur Van Bleyswijckstraat 72 (SC Delfland)

(vmbo beroepsgericht, isk)
De heer H. de Vries

     

Locatiedirecteur Aart van der Leeuwlaan 12

(praktijkonderwijs)
De heer P. van der Mark 

 
De schoolleiding is bereikbaar via de directiesecretaresse:
 


Mevrouw R.E. Boekhoudt, telefoon: 015-8.000.012 of via e-mail: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl.   

 

 

Op de locatie Juniusstraat is de leiding als volgt georganiseerd:

 

Mevrouw Drs J. ter Punt

Locatiedirecteur

E-mail: j.terpunt@grotiuscollege.nl

 

  

De locatieleiding is bereikbaar via de management assistente:

 

Mevrouw C.J.M.C. van den Brink-Kroese
telefoon: 015-8.000.013

of via e-mail: k.vandenbrink@grotiuscollege.nl.
 


 

 

Afdelingsleiders

 

De heer N. Duivenvoorden

Voor vwo 1, 2 en 3 en tto 1, 2 en 3

(n.duivenvoorden@grotiuscollege.nl)

   

De heer A. Vermeer

Voor mavo/havo, leerjaren 1 en 2

Voor mavo, leerjaren 3 en 4

(a.vermeer@grotiuscollege.nl)

 

   

Mevrouw Drs. C. Gaiser

Voor havo/vwo, leerjaren 1 en 2 

Voor havo, leerjaren 3 tot en met 5
(c.gaiser@grotiuscollege.nl)

   

De heer H. Tabben

Voor vwo en tto, leerjaren 4 en 5
(h.tabben@grotiuscollege.nl)

   

De heer G. de Mooij

Voor vwo en tto, leerjaar 6
(g.demooij@grotiuscollege.nl)