Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Inspectie van het onderwijs

Ieder jaar voert de Inspectie voor het Onderwijs een periodiek kwaliteitsonderzoek uit onder alle scholen in Nederland. Het opbrengstenoordeel van de inspectie in de afgelopen jaren voor alle locaties is voor alle leerwegen voldoende.

De bevindingen van de inspectie kunt u terugvinden op de site: www.onderwijsinspectie.nl.