Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Contactgegevens

 

Voor alle vestigingen geldt:

Grotius College

Postbus 470

2600 AL  Delft

 
 

Locatie Juniusstraat 8

GYMNASIUM, ATHENEUM, TWEETALIGE VWO, VRIJESCHOOLAFDELING M/H/V, HAVO, MAVO en KOPKLAS

Grotius College - Locatie Juniusstraat 8

Juniusstraat 8

2625XZ, Delft

Telefoon: 015-8.000.000

E-mail: info@grotiuscollege.nl

De leerlingadministratie van de locatie juniusstraat 8 is tijdens schooldagen voor ouders geopend van 08.30 tot 16.30 uur.

De locatiedirecteur is mevrouw Drs. J. ter Punt (e-mail: j.terpunt@grotiuscollege.nl).

 

Locatie Van Bleyswijckstraat (sc Delfland)

VMBO (beroepsgerichte leerwegen, met en zonder lwoo)

sc Delfland

Van Bleyswijckstraat 72

2613 RT  Delft

Telefoon: 015-2.000.014

E-mail: info@sc-delfland.nl

Website: www.sc-delfland.nl

De leerlingadministratie van de sc Delfland is tijdens schooldagen voor ouders geopend van 08.30 tot 16.30 uur.

De locatiedirecteur is de heer H. de Vries (e-mail: h.devries@grotiuscollege.nl)

 

Locatie Aart van der Leeuwlaan 12

Praktijkonderwijs

Aart van der Leeuwlaan 12

2624 LD Delft

Telefoon: 015-8.000.000

E-mail: info@grotiuscollege.nl

Website: www.grotiuscollege.nl/praktijkonderwijs

De leerlingadministratie van de locatie praktijkonderwijs is tijdens schooldagen voor ouders geopend van 08.30 tot 16.30 uur. Op vrijdag is deze locatie na 14.00 uur niet meer telefonisch bereikbaar.

De locatiedirecteur is de heer P. van der Mark (e-mail: p.vandermark@grotiuscollege.nl).

 

Locatie Maria Duystlaan 4

Internationale Schakelklassen (ISK)

Maria Duystlaan 4

2612 SR  Delft

Dependance: Krakeelpolderweg 1, 2613 NV  Delft

Telefoon: 015-8.000.080

 

Algemeen:

Bankrekeningnummer Grotius College: NL87 RABO 0358 2389 86 t.n.v. Grotius College te Delft.