Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Wij zijn het Grotius College

 

Het Grotius College is een openbare scholengemeenschap, verspreid over vier vestigingen. De school is algemeen toegankelijk. Er is aandacht voor diverse levensbeschouwelijke, sociale en culturele oriëntaties. Wij beschouwen de openbare school als een ‘samenleving in het klein’ en doen met de leerlingen en ouders ons best op basis van verschillende overtuigingen vorm te geven aan de samenleving, begrip op te brengen voor elkaar en waar nodig elkaar te helpen.

Wij bieden als openbare school de leerlingen kansen waarbij alle talenten worden gezien. Daarmee speelt het Grotius College een belangrijke rol in het ontwikkelen en vormen van een toekomstige generatie Nederlanders, Europeanen en wereldburgers, die elkaars opvattingen kent, begrijpt en op basis daarvan kan samenwerken.

 

 

 

Het Grotius College kent een lange geschiedenis....

 

 

Op 1 september 1864 opende de Gemeentelijke Hogere Burgerschool in Delft haar poorten in de voormalige gasthuiskerk aan de Koornmarkt. Bij de start werden 60 leerlingen ingeschreven. In eerste instantie was de school alleen toegankelijk voor jongens, het eerste meisje werd toegelaten in 1887.

In 1912 werd besloten tot nieuwbouw (gereed in 1922) in de Mijnbouwstraat.
In 1947 kwam er een HBS-A afdeling bij en in 1953 een Middelbare Meisjesschool.
In 1964: 100 jarig bestaan van de HBS (400 leerlingen).
In 1967 werden na de samenvoeging van HBS, MMS en het Grotiusgymnasium nog twee ULO scholen toegevoegd en ontstond de Stedelijke Scholengemeenschap Hugo Grotius (verdeeld over vijf locaties).
In 1975 werd nieuwbouw betrokken aan de Juniusstraat 8 (inmiddels met 1295 leerlingen!!!).
1 augustus 1995: samenvoeging van Technische School Van der Made met Grotius College.

 

 

Op dit moment heeft het Grotius College vier vestigingen met in totaal ongeveer 1400 leerlingen:

 

 • locatie Juniusstraat 8 (gymnasium, atheneum, tweetalig vwo, vrijeschoolafdeling m/h/v, havo, mavo en kopklas);
 • locatie Van Bleyswijckstraat 72 (vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg). 
 • locatie Aart van der Leeuwlaan 12 (praktijkonderwijs). Medio 2018 zal de praktijkschool gehuisvest worden aan de Isaac da Costalaan;
 • locaties Maria Duystlaan 4 en dependance Krakeelpolderweg 1 (Internationale Schakelklas).

 

 

De school telt ongeveer 1400 leerlingen: ruim 900 op de locatie Juniusstraat 8, bijna 300 op de vmbo-locatie aan de Van Bleyswijckstraat 72 (Scholencombinatie Delfland), 150 leerlingen zitten op onze praktijkschool aan de Aart van der Leeuwlaan 12 en nog eens 150 op de ISK-locaties. Onze leerlingen komen grotendeels uit Delft, maar ook uit de omringende gemeenten Pijnacker/Nootdorp, Den Hoorn, Schipluiden, Rijswijk en Den Haag. De school is met het openbaar vervoer uitstekend te bereiken.

Het Grotius College heeft ‘cultuur’ en ‘internationalisering’ hoog in het vaandel staan.

 

 

Wat bieden wij?

 • Een deskundig en gemotiveerd team van medewerkers, dat zich sterk verbonden voelt met de leerlingen.
 • Goed verzorgde les- en werkruimtes op alle vestigingen.
 • Een veilige leer- en werkomgeving. Wij hebben een overzichtelijke afdelingsstructuur, waarin leerlingen en hun docenten elkaar kennen. Wij motiveren niet alleen onze leerlingen, maar corrigeren hen ook daadwerkelijk op hun gedrag indien hun optreden daar aanleiding toe geeft.
 • Goede doorstroommogelijkheden. Juist in onze brede scholengemeenschap worden de leerlingen gestimuleerd te werken op hun eigen niveau.
 • Een adequaat begeleidingssysteem voor leerlingen die extra hulp en zorg nodig hebben. Hulplessen zijn ingeroosterd.
 • Intensief contact met de ouders.
 • Een daadwerkelijk contact met de leerlingen. De meeste vestigingen hebben een leerling-panel of leerlingenraad, die op allerlei gebied wordt ingeschakeld.
 • Huiswerkbegeleiding.
 • Goede examenresultaten.
 • Een rijk programma aan buitenlesactiviteiten op cultureel en sportief gebied.
 • Een uitgebreid programma op het gebied van internationale contacten. Het Grotius College heeft meerdere contactscholen in Europa, waarmee uitwisselingen worden uitgevoerd.