Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Lenteschool (v/h Zomerschool) 2017

 

Vanaf de meivakantie van 2016 doen wij mee met de Lenteschool.

Het Grotius College heeft de afgelopen drie jaar meegedaan met de zomerschool met als doel het doubleren terug te dringen. Onze ervaringen zijn niet volledig positief. Niet alle leerlingen die de zomerschool gedaan hebben zijn in het daarop volgende schooljaar zodanig beter dat ze dat schooljaar succesvol hebben kunnen afronden.

 

De procedure voor deelname is als volgt:

 

 

 • Docenten besluiten op de prognosevergaderingen in februari en april tot wel/geen deelname van de leerling.
 • De lenteschool start dinsdag 18 april 2017 met een bijeenkomst van 14.00-18.00 uur.
 • Om 17.00 uur ouders is er een bijeenkomst voor ouders van de betreffende leerlingen
 • Begeleiding door Lyceo
 • Maximum aantal leerlingen is 20
 • Er wordt door de docentenvergadering vastgesteld welk vak/vakken leerling gaat doen tijdens de lenteschool (max. 2)
 • Door de vakdocent wordt vastgesteld welke leerstof de leerling moet doen
 • Na de prognosevergadering wordt door de mentor contact opgenomen met de ouders/verzorgers en mededeling gedaan dat zoon/dochter deze kans krijgt
 • De leerling komt voor maandag 10 april 16.00 uur het contract (voor ouders/ verzorgers en voor de leerling) op halen. Contract is af te halen bij de administratie
 • Voor woensdag 12 april 9.00 uur is contract (ouders en leerling) weer ondertekend op school (inleveren bij administratie)
 • De lenteschool is op de volgende momenten:
 • Dinsdag 18 april 14.00 -18.00 uur (om 17.00 uur ouderbijeenkomst)
 • Na de meivakantie gedurende 7 weken op dinsdag en donderdag van 14.30 – 18.00 uur
 • (reguliere lessen gaan voor!)
 • Op de overgangsvergadering wordt dan vastgesteld of de leerling overgaat of doubleert