Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Diploma’s

Vanaf schooljaar 2011-2012 kunnen leerlingen van de Praktijkschool worden voorgedragen voor het examen PraktijkOnderwijs. Leerlingen die dit examen (een gesprek over hun examendossier) met goed gevolg afsluiten ontvangen het Diploma Praktijkonderwijs. Dit diploma wordt uitgegeven in samenwerking met de vijf Praktijkscholen in de regio Haaglanden. Het Grotius College heeft zich bij deze scholen aangesloten. In juni 2012 zijn de eerste diploma's uitgereikt. Op de foto hieronder ziet u alle leerlingen die in juni 2012 hun diploma in ontvangst mochten nemen.

 

 

Het reglement en het handboek kunt u hieronder inzien.

 

Inlichtingen over het gebruik van het reglement en het handboek zijn te verkrijgen bij de mentoren van de vijfde klassen.