Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Documentatie

 

Schooljaar 2017-2018Op deze bladzijde treft u belangrijke informatie aan die door de school aan ouders wordt verstrekt. Wij hebben de informatie zoveel mogelijk ondergebracht in overzichtelijke categorieën, zoals: brieven aan ouders, informatiefolders, schoolgids, etc.

U kunt ervoor kiezen om de informatie te downloaden en te printen of digitaal te lezen.

 

 

    


   Informatiefolders:

    


    

    

   Algemene informatie
    

    

    

   Schoolgids
    

   Ieder schooljaar komt een nieuwe schoolgids uit voor het betreffende schooljaar. In de schoolgids vindt u allerhande informatie over de verschillende afdelingen binnen de beide locaties, schoolregels, kosten van het onderwijs. In verband met kostenbesparing hebben wij ervoor gekozen de schoolgids niet meer te laten drukken, maar als download document op de site te plaatsen.

   De schoolgids 2017-2018 kunt u hier downloaden.