Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Can I Dream?!

Can I Dream?!
18 Sep 2017

De stichting in oprichting CANIDREAM zet zich in voor jongeren tussen 12 – 18 jaar uit de Buitenhof. Als oud-buurtbewoners kennen zij de jongeren, begrijpen ze hun leefsituatie en spreken ze hun taal. Dit maakt dat de jongeren zich makkelijker met hen vereenzelvigen en er minder weerstand is in vergelijking met andere instanties.  

Als kinderen uit de Buitenhof in de toekomst gevraagd wordt of ze weten wat hun dromen zijn, hopen wij dat ze het volgende kunnen antwoorden:


-“Jazeker, dat weet ik heel goed, want die heb ik ontdekt tijdens het CANIDREAM programma!”
en/of
“Jazeker, daar werk ik nu hard voor, want dat heb ik geleerd tijdens het CANIDREAM programma!”

CANIDREAM ontwikkelt en ontvouwt een meerjarig preventieprogramma, om  jongeren tussen 12 – 18 jaar oud bij te staan in hun persoonlijke ontwikkeling om te voorkomen dat ze afglijden in de criminaliteit of religieus fundamentalisme. In samenwerking met ketenpartners ligt onze focus op empowerment en staan daarbij 4 pijlers centraal: 

1. Verbinden: we maken contact met betrokken instanties, de jongeren en hun ouders en streven er naar deze onderling te verbinden via bijeenkomsten en evenementen.
2. Inspireren: we inspireren jongeren door in onze programma’s gebruik te maken van rolmodellen waarmee jongeren zich kunnen identificeren.
3. Ontwikkelen: We focussen ons op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren via wekelijkse workshops.
4. Ondernemen: We activeren het ondernemerschap van jongeren door hun (kleinschalige) evenementen te leren organiseren voor de volgende generatie.

Het Grotius College verwacht veel van dit project!

De leerlingen zijn in ieder geval enthousiast!