Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Algemene informatie over praktijkonderwijs


Voor de toelating tot het praktijkonderwijs wordt gekeken naar de toetsen en testen die je heb gemaakt op de basisschool. Als je een praktijkonderwijs beschikking hebt, kan je je aanmelden bij het Grotius College.
Omdat de theorievakken niet altijd even makkelijk gaan, wordt er veel in de praktijk gewerkt .
We noemen op het Grotius College praktijkonderwijs de 1e en 2e klassen de onderbouw en de 3e , 4e en 5e  klassen de bovenbouw.

 

 


En hoe ziet het er nu uit op het praktijkonderwijs? We hebben dit allemaal hieronder opgeschreven, zodat je zien wat er allemaal gebeurt per klas.


1e klas


Aan het begin van het schooljaar hebben de 1e klas leerlingen drie kennismakingsdagen in de buurt van de school. Je leert niet alleen waar alle lokalen en de aula zijn, maar je krijgt ook opdrachtjes in de buurt van de school. Meestal doe je dat in groepjes. Hierdoor leer je gelijk al je nieuwe klasgenoten goed kennen.

En als je iedereen kent en je weet de weg in de school, dan beginnen de lessen! We hebben het rooster zo in elkaar gezet dat je niet de hele dag in een lokaal zit om boeken te lezen, maar je hebt ook heel vaak gym of andere vakken waarbij je lekker in beweging bent! Dat is bijvoorbeeld techniek, of beeldende vorming.

Misschien allemaal vakken die je niet goed kent, maar dat geeft niet, want die leer je dus bij ons!


2e klas


In dit jaar maak je kennis met de techniek, economie, zorg en groen. En het is wel heel fijn dat je zoveel verschillende vakken krijgt, want aan het eind van het tweede jaar moet je een keuze maken in welke richting je verder wilt. Die keuze hoef je echt niet zelf te doen, daar helpen we je natuurlijk bij. In deze klas krijg je ook een interne stage. Dat wil zeggen dat je dan allerlei opdrachten krijgt die je in school moet doen. Meestal is dat met een klasgenoot, maar het kan ook wel eens zijn dat je dat liever alleen wilt doen.


3e, 4e en 5e klas

 

In deze klassen zijn de lessen allemaal een beetje anders: je krijgt namelijk stages buiten de school! In het begin is dat maar 1 dag in de week, maar in het laatste jaar is dat twee dagen per week. Je moet dan denken aan werken in een winkel, bij een bejaardentehuis of kinderopvang of misschien wel in een restaurant! Natuurlijk hoef je een stage adres niet zelf te regelen, daar is je mentor of stage coördinator voor.
En heb je je stage goed gedaan dan krijg je een diploma!