Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Onderwijskwaliteit

 

Het Grotius College hecht veel waarde aan onderzoek naar de kwaliteit van de school.

Er wordt ieder jaar een onderzoek gehouden onder ouders van leerlingen uit de derde klassen, over de hele breedte van de school. Ook is recent meegedaan aan een onderzoek onder leerlingen, uitgevoerd door het LAKS. Hieruit kwam naar voren dat leerlingen de school boven het landelijk gemiddelde waarderen!

De resultaten van deze onderzoeken zijn op te vragen bij de bestuurs- en directiesecretaresse van de school, mevrouw Reina Boekhoudt. Telefoon: 015-8.000.012 of per e-mail: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl.

Het Grotius College is per 1 januari 2013 aangesloten bij Kwaliteitscholen.