Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Praktijkschool

Bij het Grotius College, de locatie voor praktijkonderwijs, geldt dat leerlingen uitsluitend worden geplaatst na het verkrijgen van een positieve beschikking van de regionale verwijzingscommissie Haaglanden (RVC Haaglanden). Onze missie is: na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger zijn. Om dit te kunnen, ontwikkelen leerlingen een aantal algemene competenties en daarnaast een aantal specifieke vaardigheden.

 

Gedurende de hele schoolloopbaan werken de leerlingen aan het diploma praktijkonderwijs. De praktijkschool gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Er zijn mogelijkheden voor verzorging, consumptieve techniek, bouw, metaal en dergelijke. Naast lessen zoals Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, informatiekunde, techniek, beeldende vorming, verzorging en omgangskunde, krijgen de leerlingen ook lessen in sociale vaardigheden en worden de leerlingen door stageperiodes voorbereid op een toekomstige baan.

 

Bij de praktijkschool van het Grotius College blijven leerlingen vijf jaar op school en ze krijgen zeer intensieve begeleiding. Uit ervaring blijkt dat de meeste leerlingen na vijf jaar op onze school te hebben gezeten uitstromen naar werk, een (betaalde) stage of een vervolgopleiding. Alle leerlingen ontvangen een diploma als ze aan de exameneisen hebben voldaan.