Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Regelingen

Op deze bladzijde kunt u alle regelingen die voor (u als ouder van) leerlingen op de praktijkschool nuttig kunnen zijn, nalezen of downloaden.

 

Wajong regeling

Wat is de Wajong-regeling?
Sommige leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten en de arbeidsmarkt op gaan, hebben extra ondersteuning nodig. Voor deze leerlingen is de Wajong regeling in het leven geroepen.
Wajong betekent: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Werknemers met een Wajong-regeling krijgen extra middelen toegewezen waarmee ze geholpen worden op de arbeidsmarkt.
Voor meer informatie zie op de site van de Rijksoverheid.

 

 

Passend onderwijs

 

In augustus 2014 treedt de wet op Passend Onderwijs in werking. Hier vindt u de folder van de overheid met informatie over passend onderwijs.

 

 

Voor bedrijven:


Loondispensatie
Presteert een werknemer met een Wajong-regeling minder dan uw andere werknemers? Dan mag u als werkgever minder dan het minimumloon betalen aan deze werknemer. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers. Deze regeling geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar.

 

Jobcoaching
Een werknemer die met een Wajong-regeling kan gebruik maken van een jobcoach, deze begeleider helpt de werknemer o.a. bij het inwerken in een nieuwe of veranderde functie, het houden van functioneringsgesprekken en het oplossen van problemen. De jobcoach kan ook de directe collega's informeren en ondersteunen in de samenwerking.