Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Reglementen

 

 

Klachtenreglement:

Hoewel de school zich naar vermogen inzet om het onderwijs en de organisatie naar wens te laten verlopen bestaat er natuurlijk altijd de kans dat leerlingen en ouders niet tevreden zijn over het onderwijs, de organisatie. de dienstverlening, de bejegening en de gewenste kwaliteit.

 

Het Grotius College kent een eigen klachtenprocedure, die u hier kunt downloaden. U kunt ook een exemplaar aanvragen bij het directiesecretariaat van de school (r.boekhoudt@grotiuscollege.nl).

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Website: www.onderwijsgeschillen.nl. Onderwijsgeschillen geeft een advies aan het bestuur, dat uiteindelijk een besluit neemt over uw klacht.

 

Gedragscode voor personeelsleden

Deze code geldt voor alle personeelsleden van alle vestigingen van het Grotius College.