Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

 

De schoolleiding is als volgt georganiseerd:

 

  Rector
De heer W.A. van den Bosch MBA
   


Locatiedirecteur Juniusstraat 8

(gymnasium, atheneum, tweetalige vwo, vrijeschoolafdeling m/h/v, havo, mavo en kopklas)

Mevrouw Drs. J. ter Punt

   

                  

Locatiedirecteur Van Bleyswijckstraat 72 (sc Delfland)

(vmbo-beroepsgericht)
De heer H. de Vries

   

Locatiedirecteur Aart van der Leeuwlaan 12

(praktijkonderwijs)
De heer P. van der Mark 

 
De schoolleiding is bereikbaar via de directiesecretaresse:
   


Mevrouw R.E. Boekhoudt, telefoon: 015-8.000.012 of via e-mail: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl. 

 

Op de praktijkschool is de leiding als volgt georganiseerd:

 

Locatiedirecteur               
De heer P. van der Mark (p.vandermark@grotiuscollege.nl)