Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Toelatingseisen

Criteria voor plaatsing van leerlingen.

 

Algemeen

 

  • een leerling wordt in eerste instantie ingeschreven; pas als alle relevante bescheiden zijn ontvangen en de plaatsingscommissie een besluit heeft genomen, kan een leerling worden geplaatst
  • zonder Onderwijskundige Rapportage van de aanleverende school is plaatsing niet mogelijk
  • voor leerlingen met een beschikking voor een van de clusters 1, 2, 3 of 4 verloopt de aanmeldingsprocedure conform het bepaalde in het zorgbeleidsplan
  • de plaatsingscommissie kan besluiten om, na ontvangst van alle relevante bescheiden, observatie van de leerling te laten plaatsvinden.

 

Cognitief functioneren

 

  • IQ ≥55 voor Praktijkschool, IQ ≥ 75 voor VMBO
  • didactische leeftijdequivalent (DLE) ≥ 15 vormt de ondergrens voor Praktijkschool
  • een leerling moet toetsbaar zijn met de op school gehanteerde toetsen

 

 

De volledige criteria voor plaatsing zijn te vinden in het Zorgbeleidsplan (op te vragen bij de school).