Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Vacatures

 

 

Voor het schooljaar 2017-2018 is de praktijkschool van het Grotius College op zoek naar mentoren LWOO en Praktijkonderwijs (wtf. 0,6 - 0,8).

 

Ben jij een docent:


• met liefde voor je vak
• die in verbinding is met al zijn leerlingen
• die weet waarover hij/zij over praat
• waarvoor differentiëren vanzelfsprekend is
• met durf
• met zelfinitiatief
• die ouders als partners ziet
• een gespreid bedje saai vindt….

 

dan nodigen wij jou graag uit te solliciteren!

 


Het Grotius College Praktijkonderwijs biedt een uitgebreid onderwijsaanbod dat zich richt op wonen, werken, vrijetijd en burgerschap. Wij streven ernaar dat onze leerlingen als evenwichtige en zelfstandige burgers kunnen functioneren in de maatschappij. Voor een deel ligt het onderwijsaanbod vast, maar we proberen het onderwijs te laten aansluiten op de interesses en mogelijkheden van de individuele leerling. Tijdens coachingsgesprekken bespreken leerlingen met hun mentor wat zij precies willen leren, en hoe ze hun mogelijkheden het beste kunnen benutten. Op die manier biedt het Grotius College Praktijkonderwijs maatwerk voor iedere leerling.Klimaat
Het Grotius College wil een school zijn waar alle leerlingen zich thuis voelen. Een veilig klimaat en een individuele benadering hebben wij hoog in het vaandel staan. Problemen lossen we samen op. Ouders zijn voor ons belangrijke partners.

 

Aanbod
De leerlingen krijgen les in Nederlands, rekenen, Engels, informatica, culturele en maatschappelijke vorming. Daarnaast volgen ze praktijkvakken, zoals gymnastiek, verzorging, techniek, detailhandel, horeca en beeldende vorming. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, in het bijzonder tijdens mentorlessen en weerbaarheidstrainingen. Bij de praktijkvakken kunnen leerlingen branche-erkende certificaten behalen op het gebied van horeca, detailhandel, verzorging en techniek.

 

Stage
Al meteen in het eerste jaar starten de leerlingen met een stagevoorbereidend programma. Daarmee kunnen ze hun werknemersvaardigheden oefenen. Het programma bestaat uit een interne stage, stagevoorbereidingslessen, een stageassessment en een snuffelstage. Vanaf leerjaar 3, 4 en 5 lopen de leerlingen stage bij bedrijven en instellingen. Wij beschikken over een groot netwerk van stagebedrijven. Uiteraard wordt bij toewijzing van een stageplaats rekening gehouden met de keuzerichting en wensen en mogelijkheden van de leerling.

 

Doorstroom naar werk
De stages vormen een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma. Dankzij deze stages wordt het voor onze leerlingen makkelijker om een succesvolle overstap te maken naar de arbeidsmarkt. Tijdens hun stage krijgen onze leerlingen frequent bezoek van hun begeleider. Wanneer leerlingen hun opleiding hebben voltooid, bemiddelt onze stagesectie bij het vinden van passend werk, indien nodig in samenwerking met het UWV en gemeente(n).

 

Doorstroom MBO
Sommige leerlingen stromen door naar het middelbaar beroepsonderwijs. Het Grotius College onderhoudt nauwe contacten met de omliggende regionale opleidingscentra, waar leerlingen een MBO-entreeopleiding kunnen volgen. Wij onderzoeken of het mogelijk is om op termijn een dergelijke opleiding op onze eigen locatie te verzorgen.

 

Diploma’s en certificaten
Voor het praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdgrens van 18 jaar. Ons uitgangspunt is de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen. De leerling is zelf eigenaar van zijn/haar leerproces en ontwikkeling. Alle leerlingen houden hun eigen leerroute bij in hun ontwikkelperspectiefplan (OPP). In een portfolio verzamelen zij hun resultaten, certificaten, diploma’s en bewijzen. Als aan alle criteria is voldaan, komen leerlingen met hun portfolio in aanmerking voor het Praktijkschool diploma, een landelijk initiatief van en door scholen voor praktijkonderwijs. Bij sollicitaties of aanmelding voor een vervolgopleiding kunnen onze leerlingen aan de hand van hun portfolio laten zien wat hun competenties zijn.

 

Nazorg
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een succesvolle overstap maken naar werk en/of een vervolgopleiding. Daarom volgen wij onze (oud) leerlingen twee jaar lang na het verlaten van de praktijkschool. Waar nodig bieden wij een helpende hand.

 

Nieuwe school
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe locatie voor onze school. Medio 2018 zal de nieuwe praktijkschool aan de Isaac da Costalaan klaar zijn. Een school met een eigen manier van praktijkonderwijs en een contextrijke leeromgeving waar eigenaarschap, onderlinge betrokkenheid, samenwerking en trots zichtbaar zijn!

 

Het betreft hier vooralsnog tijdelijke vacatures (gedeeltelijk projectbasis). De maximale inschaling is LB met mogelijkheden voor doorgroei.

 
Informatie voor deze functies is te verkrijgen bij de locatiedirecteur, Patrick van der Mark: 015-8000001, of via e-mail: p.vandermark@grotiuscollege.nl.
Je cv met motivatiebrief kun je voor 20 mei 2017 sturen aan Laurens Koeleman van de afdeling Personeels- en salarisadministratie: l.koeleman@grotiuscollege.nl.
 
 


 
     
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 
 

 

Bijgewerkt: 30 juni 2017