Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Scholen op de kaart

 

Via 'Vensters Voortgezet Onderwijs' wordt cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem verzameld en in beeld gebracht. Het gaat daarbij om een aantal belangrijke indicatoren zoals examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc. De informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf. Via 'Scholen op de kaart' kunnen scholen op diverse onderdelen met elkaar vergeleken worden.

 

Met Scholen op de Kaart bieden scholen inzicht in hun resultaten, op basis van twintig indicatoren. Klik hier voor de link naar deze site, waarmee u inzicht krijgt in de gegevens van onze praktijkschool.