Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Missie en visie

Het Grotius College wil het volgende bereiken:

 1. onze leerlingen ontwikkelen zich tot positieve, zelfstandige en mondige mensen met oog voor de wereld waarin zij leven;
 2. onze leerlingen gaan de complexe wereld verkennen en leren eigen keuzes maken met respect voor anderen;
 3. onze leerlingen leren vaardigheden en morele waarden aan, waarmee zij op een maatschappelijk en ethisch verantwoorde wijze na hun schooltijd verder kunnen;
 4. onze leerlingen worden goed voorbereid op hun entree in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt;
 5. het leren op onze school appelleert aan de intellectuele, sociale, creatieve, culturele, sportieve en beroepsgerelateerde behoeften van de leerlingen;
 6. het leren is gericht op verschillende leerbehoeftes van leerlingen;
 7. wij kiezen voor een kleinschalige, herkenbare leer- en leefomgeving in school, waar de leerlingen het gevarieerde onderwijs en de op de leerlingen toegesneden hulp krijgen waaraan zij tijdens hun schoolloopbaan behoefte hebben. Daarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst;
 8. omdat leerlingen verschillen in hun leermogelijkheden kiezen wij voor een gedifferentieerd pakket aan onderwijsvormen;
 9. het onderwijs wordt vormgegeven en gerealiseerd in samenwerking met maatschappelijke partners op lokaal, regionaal/nationaal en internationaal verband;Daarbij hanteren wij de volgende kernwaarden:


Betrokken

 • We maken deel uit van de schoolgemeenschap Grotius College en we gunnen iedereen de ruimte om volwaardig deel uit te maken van deze schoolgemeenschap.
 • We nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar het mogelijk en nodig is.


Veilig

 • We pesten niet, maken geen misbruik van onze machtspositie en we gebruiken geen verbaal, fysiek of psychisch geweld.
 • We gebruiken geen racistische en/of seksistische taal. Ook vermijden we grof en kwetsend taalgebruik.


Discipline

 • Afspraak is afspraak. Afspraken tellen en worden nagekomen.
 • We mogen elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraken.


Kwaliteit

 • We streven ernaar het beste uit onszelf en anderen te halen. Hiervoor doen we altijd ons uiterste best.
 • We herkennen en erkennen talent en doen al het mogelijke om dit maximaal te ontwikkelen.


Waardering en respect

 • We waarderen en respecteren elkaar met alle verschillen in opvattingen, overtuigingen, achtergronden, sekse, seksuele geaardheid en lichamelijke kenmerken.
 • We discrimineren elkaar niet. We hebben respect voor elkaars mening en eigendommen.