Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Vragen? Contact ons!


De praktijkschool is gevestigd aan de Aart van der Leeuwlaan 12 te Delft.

 

 

Het locatiemanagement is als volgt samengesteld:

 

  • Locatiedirecteur: de heer P. van der Mark

 

 

Contact locatieleiding:


De locatieleiding is als volgt te bereiken:

 

Locatie Aart van der Leeuwlaan 12

2624 LD  Delft

Postbus 470
2600 AL  Delft

 

tel.: 015-8000001 (ma. tot en met do. van 07.30-16.30 uur, op vrijdag van 07.30-14.00 uur)
fax.: 015-8000068
e-mail: info@grotiuscollege.nl 

 

Giften en Donaties

Geef aan de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (Grotius College) als u het openbaar voortgezet onderwijs een goede zaak vindt.

 

Schenken met fiscale voordelen

De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft is sinds 2013 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk aftrekken van de belasting. U kunt eenmalig of structureel schenken.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl.

 

   

Enkele bestedingsdoelen

Wij vinden het van belang dat al onze leerlingen mee kunnen doen aan alle schoolactiviteiten. De laatste jaren word het voor ouders die beschikken over een laag inkomen steeds moeilijker om de vrijwillige schoolkosten te betalen. De afgelopen jaren ontvangt de school hooguit 90% van de gefactureerde schoolkosten. Om te voorkomen dat wij of diverse activiteiten moeten gaan schrappen of leerlingen uit te sluiten van activiteiten kunnen we uw donaties/giften gebruiken om onze jaarlijkse activiteiten door te laten gaan en deze voor iedere leerling toegankelijk te houden.


 

 

Bankrekeningnummer Grotius College: NL87 RABO 0358 2389 86 t.n.v. Grotius College te Delft.


RSIN/fiscaal nummer ANBI 822416621