Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Wij zijn het Grotius College

Het Grotius College is een openbare scholengemeenschap, verspreid over twee vestigingen. De school is algemeen toegankelijk. Er is aandacht voor diverse levensbeschouwelijke, sociale en culturele oriëntaties. Wij beschouwen de openbare school als een ‘samenleving in het klein’ en doen met de leerlingen en ouders ons best op basis van verschillende overtuigingen vorm te geven aan de samenleving, begrip op te brengen voor elkaar en waar nodig elkaar te helpen.

Wij bieden als openbare school de leerlingen kansen waarbij alle talenten worden gezien. Daarmee speelt het Grotius College een belangrijke rol in het ontwikkelen en vormen van een toekomstige generatie Nederlanders, Europeanen en wereldburgers, die elkaars opvattingen kent, begrijpt en op basis daarvan kan samenwerken.

 

Het Grotius College kent een lange geschiedenis....

 

Op 1 september 1864 opende de Gemeentelijke Hogere Burgerschool in Delft haar poorten in de voormalige gasthuiskerk aan de Koornmarkt. Bij de start werden 60 leerlingen ingeschreven. In eerste instantie was de school alleen toegankelijk voor jongens, het eerste meisje werd toegelaten in 1887.

In 1912 werd besloten tot nieuwbouw (gereed in 1922) in de Mijnbouwstraat.
In 1947 kwam er een HBS-A afdeling bij en in 1953 een Middelbare Meisjesschool.
In 1964: 100 jarig bestaan van de HBS (400 leerlingen).
In 1967 werden na de samenvoeging van HBS, MMS en het Grotiusgymnasium nog twee ULO scholen toegevoegd en ontstond de Stedelijke Scholengemeenschap Hugo Grotius (verdeeld over vijf locaties).
In 1975 werd nieuwbouw betrokken aan de Juniusstraat 8 (inmiddels met 1295 leerlingen!!!).
1 augustus 1995: samenvoeging van Technische School Van der Made met Grotius College.

Op dit moment heeft het Grotius College vier vestigingen met in totaal ongeveer 1400 leerlingen:

 • locatie Juniusstraat 8 (gymnasium, atheneum, tweetalige vwo, vrijeschoolafdeling m/h/v, havo, mavo en kopklas);
 • locatie Van Bleyswijckstraat 72 (vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg). 
 • locatie Aart van der Leeuwlaan 12 (praktijkonderwijs). Medio 2018 zal de praktijkschool gehuisvest worden aan de Isaac da Costalaan;
 • locaties Juniusstraat 6 en Maria Duystlaan 4 (Internationale Schakelklas).

 

De school telt ongeveer 1400 leerlingen: 900 op de locatie Juniusstraat 8, 300 leerlingen op het vmbo aan de Van Bleyswijckstraat 72 en 150 op de locatie Aart van der Leeuwlaan 12. Op de ISK zitten momenteel ook ca. 150 leerlingen. Onze leerlingen komen grotendeels uit Delft, maar ook uit de omringende gemeenten Pijnacker/Nootdorp, Den Hoorn, Schipluiden, Rijswijk en Den Haag. De school is met het openbaar vervoer uitstekend te bereiken.

 

Het Grotius College heeft ‘cultuur’ en ‘internationalisering’ hoog in het vaandel staan.

 


 

Wat bieden wij?

 • Een deskundig en gemotiveerd team van medewerkers, dat zich sterk verbonden voelt met de leerlingen.
 • Goed verzorgde les- en werkruimtes in beide scholen.
 • Een veilige leer- en werkomgeving. Wij hebben een overzichtelijke afdelingsstructuur, waarin leerlingen en hun docenten elkaar kennen. Wij motiveren niet alleen onze leerlingen, maar corrigeren hen ook daadwerkelijk hun gedrag en optreden daar aanleiding toe geeft.
 • Goede doorstroommogelijkheden. Juist in onze brede scholengemeenschap worden de leerlingen gestimuleerd te werken op hun eigen niveau.
 • Een adequaat begeleidingssysteem voor leerlingen die extra hulp en zorg nodig hebben. Hulplessen zijn ingeroosterd.
 • Intensief contact met de ouders.
 • Een daadwerkelijk contact met de leerlingen. Beide scholen hebben leerling-panels, die op allerlei gebied worden ingeschakeld.
 • Een goede kwaliteitskaart, die u kunt raadplegen op www.kwaliteitskaart.nl
 • Een rijk programma aan buitenlesactiviteiten op cultureel en sportief gebied
 • Een uitgebreid programma op het gebied van internationale contacten. Het Grotius College heeft meerdere contactscholen in Europa, waarmee uitwisselingen worden uitgevoerd.

 

 

 

Giften en Donaties

Geef aan de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (Grotius College) als u het openbaar voortgezet onderwijs een goede zaak vindt.

 

Schenken met fiscale voordelen

De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft is sinds 2013 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk aftrekken van de belasting. U kunt eenmalig of structureel schenken.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl.

 

   

Enkele bestedingsdoelen

Wij vinden het van belang dat al onze leerlingen mee kunnen doen aan alle schoolactiviteiten. De laatste jaren word het voor ouders die beschikken over een laag inkomen steeds moeilijker om de vrijwillige schoolkosten te betalen. De afgelopen jaren ontvangt de school hooguit 90% van de gefactureerde schoolkosten. Om te voorkomen dat wij of diverse activiteiten moeten gaan schrappen of leerlingen uit te sluiten van activiteiten kunnen we uw donaties/giften gebruiken om onze jaarlijkse activiteiten door te laten gaan en deze voor iedere leerling toegankelijk te houden.

Het openbaar voortgezet onderwijs in Delft bestaat in 2014 maar liefst 150 jaar, dit zouden wij op gepaste wijze willen vieren met onze leerlingen en oud leerlingen.

 

 

Bankrekeningnummer Grotius College: NL18BNGH0285148117

RSIN/fiscaal nummer ANBI 822416621